OM AGENTAS VERKSAMHET

Agenta-koncernen grundades 2005 och är en ledande rådgivare till institutionella investerare avseende finans- och kapitalförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet i bolaget Agenta Investment Management AB som sedan dess står under Finansinspektionens tillsyn. Bland våra uppdragsgivare återfinns myndigheter, försäkringsbolag, kommuner, regioner, stiftelser och företag. De höga krav som våra professionella kunder ställer bidrar till ett effektivitetsfokus och en kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten.

VÅR VERKSAMHET BYGGER PÅ TRE GRUNDPELARE

01

Självständiga

Vi är ägar- och verksamhetsmässigt obundna. Det betyder att vi fritt kan skapa de bästa förvaltningslösningarna åt våra kunder.

02

Kunskap

Våra tjänster kännetecknas av både bredd och djup. Vi tror att rådgivning måste baseras på en kombination av erfarenhet och ständigt faktasökande.

03

Resultat

Agenta har ett fokus, nämligen att skapa maximalt mervärde för våra uppdragsgivare. Ansvarsfullt och till låg kostnad.

Agentas
styrelse & ledning

Stefan Engström

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2005. Stefan Engström är ekonomie doktor i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och delägare i Agenta. Stefan har arbetat i den finansiella sektorn sedan 1995 med såväl kapitalförvaltningsfrågor som riskhantering bl a hos KPMG, Oliver Wyman och Regeringskansliet. Stefan har tidigare även varit ansvarig för kunskapskrav i ekonomi inom Swedsecs prövningsnämnd.

Johan Spennare

Verkställande direktör

Verkställande direktör sedan april 2024. Johan Spennare har examen från Handelshögskolan i Stockholm. Johan är verksam inom den finansiella sektorn sedan ett decennium inom kapitalförvaltning och tidigare inom revision för PwC Stockholm. Sedan 2017 har Johan varit del av Agentas team med fokus på framför allt den nordiska högränteobligationsmarknaden. Johan är klagomålsansvarig.

Jan Berg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2005. Jan Berg är civilingenjör och verksam som konsult inom affärsutveckling. Han har lång erfarenhet från finansiella sektorn, särskilt riskhantering. Jan har därtill omfattande erfarenhet av styrelsearbete, t ex från Specialfastigheter AB, Tillväxtverket, SBAB och ALMI.

Viveka Classon

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017. Viveka Classon är jur. kand. och delägare, Advokat på Advokatfirman Vinge. Hon sitter i styrelsen för Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag. Tidigare var hon chefjurist hos Skandia.

Ansvarsfulla investeringar

Vi på Agenta vill i vårt åtagande gentemot våra kunder agera som ansvarsfulla investerare och bidra till en hållbar utveckling. Det gör vi bl a genom att påverka de förvaltare vi väljer till att upprätthålla en god etik i sin kapitalförvaltning. Vi fäster särskild vikt vid efterlevnad av internationella konventioner och riktlinjer.

Läs mer

Juridik/rapporter

Här finner du information om fondbolagets hantering av personuppgifter, incitament, bästa utförande samt tillstånd.

Agenta Investment Management AB, org. nr 556687-9994, har tillstånd att bedriva förvaltning enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt tillstånd för diskretionär kapitalförvaltning. Bolaget har sitt säte i Stockholm. 

Agenta tillhandahåller kostnadsfritt års- och halvårsrapporter på begäran. Vänligen kontakta oss via särskilt kontaktformulär på denna hemsida.