OM AGENTAS VERKSAMHET

Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella investerare avseende finans- och kapitalförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn. Bland våra uppdragsgivare återfinns myndigheter, AP-fonder, livbolag, kommuner, regioner, stiftelser och företag. De höga krav som våra professionella kunder ställer bidrar till ett effektivitetsfokus och en kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten.

VÅR VERKSAMHET BYGGER PÅ TRE GRUNDPELARE

01

Självständiga

Vi är ägar- och verksamhetsmässigt obundna. Det betyder att vi fritt kan skapa de bästa förvaltningslösningarna åt våra kunder. Vi har samma mål som våra investerare: bra och hållbar avkastning.

02

Kunskap

Våra tjänster kännetecknas av både bredd och djup. Vi tror att rådgivning måste baseras på en kombination av erfarenhet och ständigt faktasökande.

03

Resultat

Agenta har ett fokus, nämligen att skapa maximalt mervärde för våra uppdragsgivare. Hållbart och till låg kostnad.

Agentas
styrelse & ledning

Stefan Engström

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2005. Stefan Engström är ekonomie doktor i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och delägare i Agenta. Stefan har arbetat i den finansiella sektorn sedan 1995 med såväl kapitalförvaltningsfrågor som riskhantering bl a hos KPMG, Oliver Wyman och Regeringskansliet. Stefan har tidigare även varit ansvarig för kunskapskrav i ekonomi inom Swedsecs prövningsnämnd.

Ylva Schullström

Verkställande direktör

Verkställande direktör sedan mars 2022. Ylva Schullström har en Pol Mag från Stockholms Universitet och en Executive MBA-examen från Handelshögskolan. Ylva har arbetat med finansiell rådgivning på tillgångssidan sedan slutet av 90-talet. Ylva har tidigare arbetat på Nordea inom affärsområdet Wealth i flera positioner. Hon har även många års erfarenhet av institutionell rådgivning till professionella investerare samt arbetat som finansiell konsult inom kapitalförvaltning med fokus på hållbara investeringar. Ylva är klagomålsansvarig.

Jan Berg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2005. Jan Berg är civilingenjör och verksam som konsult inom affärsutveckling. Han har lång erfarenhet från finansiella sektorn, särskilt riskhantering. Jan har därtill omfattande erfarenhet av styrelsearbete, t ex från Specialfastigheter AB, Tillväxtverket, SBAB och ALMI.

Viveka Classon

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017. Viveka Classon är jur.kand. och senior counsel på Advokatfirman Vinge. Hon sitter i styrelsen för Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag. Tidigare var hon chefjurist hos Skandia.

Ansvarsfulla investeringar

Vi på Agenta vill i vårt åtagande gentemot våra kunder agera som ansvarsfulla investerare och bidra till en hållbar utveckling. Det gör vi bl a genom att påverka de förvaltare vi väljer till att upprätthålla en god etik i sin kapitalförvaltning. Vi fäster särskild vikt vid efterlevnad av internationella konventioner och riktlinjer.

Läs mer

Juridik/rapporter

Här finner du information om fondbolagets hantering av personuppgifter, incitament, bästa utförande samt tillstånd.

Agenta Investment Management AB, org. nr 556687-9994, har tillstånd att bedriva förvaltning enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt tillstånd för diskretionär kapitalförvaltning. Bolaget har sitt säte i Stockholm. 

Agenta tillhandahåller kostnadsfritt års- och delårsrapporter på begäran. Vänligen kontakta oss via särskilt kontaktformulär på denna hemsida.