Värdeutveckling

34,8% 2021 Index 39,3%
-19,3% 2022 Index -22,8%
19,3% 2023 Index 19,2%

Agenta Svenska Aktier är en aktiv fond inriktad på den svenska aktiemarknaden

Fonden är en aktiv fond inriktad på den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar i indexstrukturer, passiva ”köp och behåll”-mandat och allokerar förvaltningsmandat till externa aktiva förvaltare  specialiserade på svensk aktieförvaltning.

Målsättningen är att slå SPRX, Six Portfolio Return Index, efter alla kostnader. SPRX är ett återinvesterande index som mäter utvecklingen på samtliga noterade aktier på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.