Värdeutveckling

12,4% 2021 Index 6,6%
-4,9% 2022 Index -7,4%
7,6% 2023 Index 5,9%

Fonden är en aktiv fond inriktad på aktiemarknader inom snabbväxande tillväxtmarknader

Fonden är en aktiv "fond-av-förvaltare" inriktad på aktiemarknader inom s k tillväxtländer. Fonden allokerar förvaltningsmandat till externa förvaltare med global eller regional inriktning. De valda förvaltarna utvärderas löpande och byts ut när bättre alternativ identifieras. Urvalet baseras på metoder och analysverktyg som utvecklats utifrån detaljerad kunskap om och förståelse för enskilda förvaltare och förvaltningsteams styrkor och svagheter.

I fonden kombinerar vi förvaltare med en global ansats med regionala spetsförvaltare. På det viset uppnår vi en bra riskspridning samtidigt som vi både får en aktiv allokering mellan världens marknader och den djupare marknadskännedomen som specialiserade regionala förvaltare kan tillhandahålla.

Målsättningen är att slå ett återinvesterande globalt tillväxtmarknadsindex efter alla kostnader.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.