Värdeutveckling

29,4% 2021 Index 34,5%
-8,9% 2022 Index -6,0%
12,1% 2023 Index 19,3%

Fonden är en aktiv fond inriktad på de globala aktiemarknaderna

Fonden är en aktiv fond inriktad på de globala aktiemarknaderna. Fonden investerar i internt utvecklade "köp och behåll"-strategier samt allokerar till externa förvaltare med företrädesvis regional inriktning. Strategierna utvärderas löpande och byts ut när bättre alternativ identifieras. 

I fonden kombinerar vi förvaltare med olika förvaltningsfilosofier, storleksinriktning och geografiskt fokus. På det viset uppnår vi en god riskspridning samtidigt som vi både uppnår en aktiv allokering mellan världens marknader och den djupare marknadskännedomen som specialiserade förvaltare kan tillhandahålla.

Målsättningen är att slå ett återinvesterande världsindex efter alla kostnader.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.