En ledande Finansiell rådgivare

01

Enkelt

Agentas finansfunktion omfattar sex fonder som tillgodoser en institutionell investerares behov av likvida tillgångsslag. Vi sköter all implementering och rapportering: kundernas administration hålls till ett minimum. Vi är ägarmässigt obundna med endast ett incitament, att skapa hög och långsiktigt hållbar avkastning åt våra investerare.

02

Ärligt

Agenta är en svensk koncern som ägs av de två grundarna med vardera mer än 25 års erfarenhet. Våra fonder är svenska och står under Finansinspektionens tillsyn. Vi tar bara betalt av våra kunder: vi har aldrig tagit returprovisioner, alla rabatter går oavkortat tillbaka till våra investerare. Transparens och hållbarhet är viktigt för oss: vi samarbetar med bl a Sustainalytics, en ledande SRI-expert, i vårt ESG-arbete.

03

Bra

Långsiktighet, gnet, kunskap och ständigt lärande har gett bra resultat. Våra kunder har generellt erhållit bättre avkastning än indexlösningar och konkurrerande alternativ, netto efter kostnader i absoluta och riskjusterade termer. Resultaten har uppnåtts med hög konsistens och närapå extrem diversifiering, inte ett fåtal lyckosamma satsningar.

AGENTA Rådgivning

Agenta-koncernen tillhandahåller rådgivningstjänster åt institutionella och professionella kapitalägare. Vår breda kompetens och erfarenhet av finansförvaltning innebär en helhetssyn vilket inkluderar både tillgångs- och skuldsidan.

Läs mer

AGENTA Förvaltning

Agenta har en holistisk syn på förvaltning. Flertalet av våra investerare har ett samarbete med oss som omfattar hela deras portfölj för att möjliggöra optimal riskhantering, rapportering och uppföljning.

Läs mer

AGENTA Fonder

Agentas fonder innebär "paketerad rådgivning": en administrativt enkel lösning utformad för att passa svenska institutionella investerare. Fonderna kombinerar kostnadseffektiva passiva "köp- och behåll"-strategier med poolade upphandlingar av framgångsrika förvaltare. Från låg till hög risk, efter varje investerares behov. Enkelt, till låg kostnad.

Läs mer
0

Fonder

0

Miljarder

Under förvaltning

0 år

Av förtroende från ledande

Offentliga investerare.

Varför ska du vända dig till Agenta?

Agenta-koncernen grundades 2005 och är en ledande rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet i bolaget Agenta Investment Management AB som sedan dess står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Morningstars ranking

Starka resultat och låga kostnader har gett hög ranking till flera av Agentas fonder i oberoende Morningstars utvärdering