Agenta erbjuder kostnadseffektiv och framgångsrik förvaltning till institutionella investerare. Verksamheten står under tillsyn hos Finansinspektionen och omfattar sex fonder som täcker de viktigaste tillgångsslagen för en institutionell investerare.

Patenterad paketerad rådgivning

Summan av all aktiv förvaltning utvecklas som index minus kostnader. Att genomsnittsförvaltaren inte överträffar index över tid är därför en självklarhet. Inte heller indexfonder når index efter kostnader och avgifter, vilket kommer som en överraskning för några men som också är ganska självklart. Indexfonder har dock lägre kostnader än aktivt förvaltade fonder, så om man chansar är indexfonder oftast ett bättre val ur ett avkastningsperspektiv.

Agenta chansar dock inte. Vi har under decennier byggt på oss erfarenheter och metoder för att identifiera och välja bra investeringsalternativ. Transparens, riskkontroll, ansvarsfulla investeringar, låga kostnader och hög kvalitet är ledord i vår strävan att skapa mervärde, efter alla kostnader, i förhållande till index och marknaden i genomsnitt, konsekvent över tid. I fonderna betyder det att vi både investerar i interna, kostnadseffektiva och företrädesvis passiva strategier och samarbetar med framgångsrika externa förvaltare inom specifika förvaltningsområden där vi anser att aktiv förvaltning lönar sig.  

Vi tror mer på gnet, mindre på tur.

Resultaten så här långt visar att modellen fungerar. Ledande oberoende fondutvärderare som Citywire och Morningstar har utifrån analys av mångåriga förvaltningsresultat gett toppbetyg åt Agentas fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat