Agenta-koncernen tillhandahåller flertalet rådgivningstjänster som vänder sig till institutionella och professionella kapitalägare.


Vår breda kompetens och erfarenhet av finansförvaltning innebär en helhetssyn vilket inkluderar både tillgångs- och skuldsidan.


Förutom lång erfarenhet av skräddarsydd, kvalificerad rådgivning satsar vi fortlöpande betydande resurser på forskning och utveckling för att kunna tillhandahålla framgångsrika lösningar. Genom nära samarbeten med akademiska och internationella aktörer säkerställs ett globalt perspektiv.


Agenta utmärker sig genom en tydlig forskningsprägel som genomsyrar företagets rådgivningsverksamhet. Arbetet syftar till att ifrågasätta och hitta förbättringsmöjligheter inom finansförvaltningsområdet. Genom att ligga i framkant kan Agenta erbjuda spetskunskap inom ramen för sin rådgivning. 

Agenta är en erkänd kunskapsorganisation och dess personal har erfarenhet från bl.a:

 • Expertutlåtanden avseende internationella forskningsresultat i samband med att författare önskar publicering i vetenskaplig tidskrift
 • Handledning av examensarbeten med inriktning på kapitalförvaltningsfrågor vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Talare vid internationella konferenser avseende forskningsfronten inom finansförvaltning
 • Undervisning på kurser i kapitalförvaltning och finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Ansvarig för översyn av premiepensionssystemet på uppdrag av Regeringskansliet/Pensionsgruppen. Författare av Ds 2013:35 Vägval för premiepensionen
 • Engagemang för Swedsec för att främja och utveckla kunskapskrav för finansiella rådgivare

 

Våra erfarenhetsområden innefattar bl.a: 

 • Strategisk analys och tillgångsallokering
 • Utformning av policies och riktlinjer
 • Förvaltarval , upphandlingar och ”förvaltning av förvaltare”
 • Makro- och annan löpande analys som underlag för taktisk allokering
 • Medverkan i placeringsutskott
 • Löpande utvärdering, uppföljning och rapportering av avkastning, risk och andra relevanta nyckeltal
 • Skuldförvaltning och internbankslösning
 • Expertutlåtanden vid tvister
 • Riskhantering och styrning